Aké máte certifikáty a kvalifikáciu?

Spoločnosť Colderia Slovakia s.r.o. je držiteľom osvedčenia výrobcu č.0329 vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR, štátny dopravný úrad, ktoré je v súlade s ustanovením § 7 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre výrobu samostatných technických jednotiek – nadstavby značky Colderia za účelom ich uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike.

Na základe skúšky teploty prepravných a stacionárnych prostriedkov na uloženie ľudských pozostatkov, bol Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p. našej spoločnosti vydaný protokol o skúške č.191600010/2019., ktorý je podkladom pre realizáciu všetkých našich prestavieb.

Naša spoločnosť je autorizovaným partnerom všetkých výrobcov vozidiel bežne dostupných na európskom trhu a tým náš výrobný proces podlieha ich nadstavbárskym príručkám.

Pracujeme podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016 vydanej v SR pod názvom Systém manažérstva kvality.


Frame 3.png